เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอมิท เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร รวมถึงให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลัก แบ่งได้ 5 ประเภท ได้แก่

 1. งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บสินค้า
 2. งานระบบ CONVEYOR , PUMP และระบบท่ออุตสาหกรรม
 3. งานระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าคอนโทรล และไฟฟ้าสื่อสาร
 4. งานระบบปรับอากาศ
 5. งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย

ข้อมูลบริษัท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่             :  6/221 หมู่ที่ 6 ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี      :   0135560007349

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพ

 ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เพื่อตอบสนองทุกโจทย์ของลูกค้า

 

พันธกิจ

จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ

ภายใต้งบประมาณและเสร็จตามเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า

 

 

นายมูสา ละหมัน

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

ประวัติการทำงาน

 • 2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บจก. เอมิท เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
 • 2556 – 2559 ผู้จัดการโครงการ / บจก. บีที-โปร
 • 2554 – 2555 ผู้จัดการโครงการ / PT PUTRA BAJA DELI ( INDONESIA)
 • 2552 – 2553 วิศวกร / บจก. ไทยโรลลิ่งมิล
 • 2549 – 2551 วิศวกร / บมจ. ซี ไอ กรุ๊ป
 • 2547 – 2548 วิศวกร / บจก. เทอม เอ็นจิเนียริ่ง

นายวุฒินันท์ พีราวัชร

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

ประวัติการทำงาน

 • 2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บจก. เอมิท เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
 • 2557 – 2559 ผู้จัดการโครงการ / บจก. บีที-โปร
 • 2554 – 2556 วิศวกรโครงการ / บจก. บีที-โปร
 • 2550 – 2553 วิศวกร / บจก. นันทวัน ซิสเต็มส์

นายเลิศชาย สุดสาย

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

ประวัติการทำงาน

 • 2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/ บจก. เอมิท เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)
 • 2556 – 2559 ผู้จัดการโครงการ / บจก. บางกอกซุปเปอร์ลีน เอ็นยิเนียริ่ง
 • 2549 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / บจก. เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์
Copyright © 2020. All rights reserved.